De Nederlandsche Bank weigert storingen internetbankieren openbaar te maken

Grafiek allestoringen.nl (klik op het plaatje voor een groter beeld)

In het afgelopen jaar heeft het internetbankieren van alle grote banken veel hinder ondervonden van storingen, vooral in de maand september. Vaak lag het betalingsverkeer urenlang stil. Over de oorzaak van die storingen doen banken nooit mededelingen. Wel zijn banken wettelijk verplicht om storingen, die het betalingsverkeer mogelijk ernstig kunnen ontwrichten, te melden bij de Nederlandsche Bank, de toezichthouder. In hoeverre zijn deze storingen het gevolg van digitale aanvallen door cyber criminelen?


Zembla vroeg de Nederlandsche Bank op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van alle door de banken gemelde storingen in 2009, 2010, 2011 en het lopende jaar. Daarbij heeft Zembla aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in de namen van de melders, maar wel in de mogelijke oorzaken van de storingen.

Na vier weken liet de Nederlandsche Bank aan Zembla weten dat de gevraagde informatie niet publiek zal worden gemaakt. Openbaarmaking van de storingsmeldingen zou het werk van de toezichthouder kunnen belemmeren, aldus DNB.

Kijk voor meer informatie op www.allestoringen.nl

Uitzending

Onderwereld online

Uitzending

Er zit een bankrover in uw computer die precies weet wanneer uw salaris wordt overgemaakt en wat er op uw spaarrekening staat. Kwaadaardige software,...

Naar aflevering
J a v a S c r i p t staat waarschijnlijk uit!

Deze website maakt gebruik van J a v vS c r ip t, onder andere voor het afspelen van video’s. Het lijkt erop dat J a v aS cr i pt uit staat, waardoor de site niet optimaal werkt.

Lees hier hoe je J av a Sc r i p t aan kunt zetten.